هواشناسی دله یاراله

هواشناسی امروزدر دله یاراله، خوزستان

هواشناسی دله یاراله، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
10.07.2020 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 45° 5 m/s
11.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 48° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 48° 6 m/s
12.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 45° 6 m/s
13.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
14.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
15.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
16.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
17.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دله یاراله
عرض جغرافیایی
32.0333333
طول جغرافیایی
48.2166667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
192

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners