هواشناسی گدارشاه

هواشناسی امروزدر گدارشاه، خوزستان

هواشناسی گدارشاه، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد

Det oppstod en feil mens værdata ble forsøkt hentet fra yr.no. Teknisk info: Parsing av XML feilet.

تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات گدارشاه
عرض جغرافیایی
32.2833333
طول جغرافیایی
49.0333333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
174

هواشناسی ایران