هواشناسی هنیری دو

هواشناسی امروزدر هنیری دو، خوزستان

هواشناسی هنیری دو، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.06.2018 21:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
21.06.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 45° 8 m/s
22.06.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 44° 2 m/s
23.06.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
24.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
25.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
26.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
27.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات هنیری دو
عرض جغرافیایی
31.5045
طول جغرافیایی
49.0618
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
42376

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Honeyrī-ye_Do
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,936 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4053
Total Execution Time  0.4060
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0410   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Honeyrī-ye_Do'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40