هواشناسی جلال

هواشناسی امروزدر جلال، خوزستان

هواشناسی جلال، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Heavy rain 3 mm 16° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 10 mm 15° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 16 mm 14° 0 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain showers 11 mm 13° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 12° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 0 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain showers 1 mm 14° 1 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain showers 1 mm 13° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 16° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 15° 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 5 mm 17° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 14 mm 16° 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 5 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 3 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain showers 14 mm 17° 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain showers 11 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain showers 11 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 2 mm 23° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain showers 7 mm 18° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات جلال
عرض جغرافیایی
32.9994444
طول جغرافیایی
59.4216667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
130490

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Jalāl
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,704 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5625
Total Execution Time  0.5632
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0374   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Jalāl'  
0.0604   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Jalāl' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40