هواشناسی جسانیه کوچک

هواشناسی امروزدر جسانیه کوچک، خوزستان

هواشناسی جسانیه کوچک، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.04.2017 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 36° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 6 m/s
25.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
26.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 5 m/s
27.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
28.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 3 m/s
29.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 32° 4 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 33° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات جسانیه کوچک
عرض جغرافیایی
31.403
طول جغرافیایی
48.7482
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6648668

هواشناسی ایران