هواشناسی Kūh-e_Kīnow

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Kīnow، خوزستان

هواشناسی Kūh-e_Kīnow، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.03.2017 04:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm -3° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 0 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -5° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow showers 1 mm -1° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy snow 6 mm -5° 1 m/s
01.04.2017 00:30:00–06:30:24 Heavy snow 10 mm -6° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy snow 6 mm -7° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 2 mm -5° 1 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy snow 8 mm -7° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy snow 28 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy snow 17 mm -5° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy snow 7 mm -7° 1 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Snow showers 1 mm -8° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm -11° 0 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -11° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm -7° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
05.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -1° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -5° 0 m/s
06.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Kīnow
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Kūh-e_Kīnow
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
3,536,896 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0062
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.1391
Total Execution Time  1.1453
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0093   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0008   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0036   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0005   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0288   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Kūh-e_Kīnow'  
0.2471   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Kīnow' LIMIT 1  
0.1971   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Kīnow' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40