هواشناسی خروسی شمالی

هواشناسی امروزدر خروسی شمالی، خوزستان

هواشناسی خروسی شمالی، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.07.2017 14:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 49° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 48° 5 m/s
23.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 46° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 4 m/s
24.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 47° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 48° 6 m/s
25.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
26.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
27.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
29.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خروسی شمالی
عرض جغرافیایی
30.6233333
طول جغرافیایی
48.6211111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
44998

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Khorūsī-ye_Shomālī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,368 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4715
Total Execution Time  0.4726
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0472   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Khorūsī-ye_Shomālī'  
0.0008   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40