هواشناسی خرمشهر

هواشناسی امروزدر خرمشهر، خوزستان

هواشناسی خرمشهر، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.04.2017 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 1 m/s
25.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
26.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 27° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
27.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
28.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 35° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 32° 3 m/s
29.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 34° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 5 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 7 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 32° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خرمشهر
عرض جغرافیایی
30.4391667
طول جغرافیایی
48.1791667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
330606
Geonameid
127319

هواشناسی ایران