هواشناسی کنجیکال گلی خون

هواشناسی امروزدر کنجیکال گلی خون، خوزستان

هواشناسی کنجیکال گلی خون، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.07.2018 22:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
19.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 39° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 44° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 3 m/s
20.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 44° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 48° 4 m/s
21.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 40° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
22.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
23.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
24.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
25.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کنجیکال گلی خون
عرض جغرافیایی
31.8897
طول جغرافیایی
49.1948
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
42343

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Konjīkāl-e_Golī_Khūn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,164 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4068
Total Execution Time  0.4075
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0410   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Konjīkāl-e_Golī_Khūn'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40