هواشناسی مراغیه

هواشناسی امروزدر مراغیه، خوزستان

هواشناسی مراغیه، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.07.2017 08:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 46° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 48° 9 m/s
25.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 47° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 48° 8 m/s
26.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 46° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
27.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 48° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
29.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 40° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 44° 7 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات مراغیه
عرض جغرافیایی
31.9497222
طول جغرافیایی
48.0938889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
42324

هواشناسی ایران