هواشناسی نی پاره

هواشناسی امروزدر نی پاره، خوزستان

هواشناسی نی پاره، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.10.2019 06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 36° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
20.10.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 36° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 31° 2 m/s
21.10.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 34° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
22.10.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 28° 2 m/s
23.10.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
24.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 31° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 31° 6 m/s
25.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 32° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 34° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 30° 2 m/s
26.10.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 27° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 32° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات نی پاره
عرض جغرافیایی
32.15
طول جغرافیایی
48.25
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
83

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners