هواشناسی نی پاره

هواشناسی امروزدر نی پاره، خوزستان

هواشناسی نی پاره، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.06.2020 14:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 45° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 44° 4 m/s
02.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 45° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 46° 5 m/s
03.06.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 35° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
04.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
05.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
06.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 7 m/s
07.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
08.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات نی پاره
عرض جغرافیایی
32.15
طول جغرافیایی
48.25
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
83

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners