هواشناسی نفل لوشاتو

هواشناسی امروزدر نفل لوشاتو، خوزستان

هواشناسی نفل لوشاتو، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.10.2019 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 37° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
19.10.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
20.10.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 27° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 35° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 28° 3 m/s
21.10.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
22.10.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
23.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
24.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 37° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 30° 2 m/s
25.10.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 32° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 34° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 30° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات نفل لوشاتو
عرض جغرافیایی
32.0333333
طول جغرافیایی
48.8
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
82

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners