هواشناسی Qalā_Sangar

هواشناسی امروزدر Qalā_Sangar، خوزستان

هواشناسی Qalā_Sangar، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
28.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
01.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
02.03.2017 03:30:00–09:30:24 Rain 1 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain <1 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain <1 mm 15° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain <1 mm 13° 2 m/s
03.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
04.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 1 mm 16° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
05.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
06.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qalā_Sangar
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Qalā_Sangar
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,676 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.0078
Total Execution Time  1.0085
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0284   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Qalā_Sangar'  
0.1151   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qalā_Sangar' LIMIT 1  
0.1662   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Qalā_Sangar' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40