هواشناسی ریم تارو

هواشناسی امروزدر ریم تارو، خوزستان

هواشناسی ریم تارو، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.07.2017 13:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 40° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
28.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
29.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 41° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
30.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
01.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 36° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
02.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
03.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 39° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ریم تارو
عرض جغرافیایی
32.0416667
طول جغرافیایی
49.8836111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
33342

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Rīm_Tarū
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,712 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5877
Total Execution Time  0.5889
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0434   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Rīm_Tarū'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40