هواشناسی رودخانۀ دز

هواشناسی امروزدر رودخانۀ دز، خوزستان

هواشناسی رودخانۀ دز، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.07.2019 10:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 4 m/s
21.07.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 47° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 49° 5 m/s
22.07.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 48° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 50° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
23.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 45° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 1 m/s
24.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
25.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
26.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 1 m/s
27.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانۀ دز
عرض جغرافیایی
32.5
طول جغرافیایی
48.5045
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6660742

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners