هواشناسی رودخانۀ دز

هواشناسی امروزدر رودخانۀ دز، خوزستان

هواشناسی رودخانۀ دز، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
15.07.2020 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 45° 7 m/s
16.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 44° 2 m/s
17.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 1 m/s
18.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 1 m/s
19.07.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 37° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 45° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 49° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 44° 1 m/s
20.07.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 47° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 2 m/s
21.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
22.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانۀ دز
عرض جغرافیایی
32.5
طول جغرافیایی
48.5045
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6660742

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners