هواشناسی رودخانه شور

هواشناسی امروزدر رودخانه شور، خوزستان

هواشناسی رودخانه شور، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.10.2019 07:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 1 m/s
21.10.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
22.10.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 34° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
23.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
24.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
25.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 29° 3 m/s
26.10.2019 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 27° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 25° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 26° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
27.10.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 28° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 23° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانه شور
عرض جغرافیایی
31.9999
طول جغرافیایی
49.1458
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6661733

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners