هواشناسی رشک

هواشناسی امروزدر رشک، خوزستان

هواشناسی رشک، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.04.2017 04:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 31° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 33° 6 m/s
28.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 22° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 38° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 2 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 38° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 31° 6 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 33° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 33° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 39° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 31° 5 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 2 mm 39° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رشک
عرض جغرافیایی
31.4441667
طول جغرافیایی
48.4363889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
42255

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Rashk
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,544 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.1772
Total Execution Time  1.1779
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0011   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0308   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Rashk'  
0.0006   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40