هواشناسی سوسنگرد

هواشناسی امروزدر سوسنگرد، خوزستان

هواشناسی سوسنگرد، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.08.2019 11:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 46° 1 m/s
26.08.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 3 m/s
27.08.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
28.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
29.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
30.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 6 m/s
31.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
01.09.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سوسنگرد
عرض جغرافیایی
31.5608333
طول جغرافیایی
48.1830556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
41443
Geonameid
137268

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners