هواشناسی سبز آباد یکمهه

هواشناسی امروزدر سبز آباد یکمهه، خوزستان

هواشناسی سبز آباد یکمهه، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.08.2017 15:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
24.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
25.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
26.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
27.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
28.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
29.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
30.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سبز آباد یکمهه
عرض جغرافیایی
31.782
طول جغرافیایی
49.3594
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
42249

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Sabzābād-e_Yekmeheh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,115,840 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0098
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5410
Total Execution Time  0.5509
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0171   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0377   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Sabzābād-e_Yekmeheh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40