هواشناسی سرمسجد

هواشناسی امروزدر سرمسجد، خوزستان

هواشناسی سرمسجد، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.07.2017 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 0 m/s
25.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
26.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
27.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 0 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 0 m/s
29.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سرمسجد
عرض جغرافیایی
31.7483333
طول جغرافیایی
50.2663889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14782

هواشناسی ایران