هواشناسی Sar_Qal‘eh_Zīvār-e_Pā’īn

هواشناسی امروزدر Sar_Qal‘eh_Zīvār-e_Pā’īn، خوزستان

هواشناسی Sar_Qal‘eh_Zīvār-e_Pā’īn، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.02.2017 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
26.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
27.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
01.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain <1 mm 20° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 4 mm 15° 1 m/s
02.03.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy rain 7 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 7 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain showers <1 mm 14° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain showers <1 mm 11° 1 m/s
03.03.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
04.03.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain showers 3 mm 13° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sar_Qal‘eh_Zīvār-e_Pā’īn
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران