هواشناسی سید موسی

هواشناسی امروزدر سید موسی، خوزستان

هواشناسی سید موسی، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.09.2018 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
20.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 42° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
21.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
22.09.2018 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 39° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
23.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
24.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
25.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
26.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سید موسی
عرض جغرافیایی
32.2
طول جغرافیایی
48.55
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
116163

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Seyyed_Mūsá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,044 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4712
Total Execution Time  0.4719
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0419   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Seyyed_Mūsá'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40