دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی دزفول - پيش بینی چهارده روزه هواى دزفول، خوزستان 

 • یکشنبه

  05 شهریور

  بیشینهکمینه
  31 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:07
 • شنبه

  04 شهریور

  بیشینهکمینه
  31 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:08
 • آدینه

  03 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:10
 • پنجشنبه

  02 مهر

  بیشینهکمینه
  34 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:11
 • چهارشنبه

  01 مهر

  بیشینهکمینه
  34 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:12
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:14
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:15
 • فردا

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:16
 • امروز

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • هواشناسی دزفول  نقشه دزفول
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Dezful , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Dezful , iran