هواشناسی شمه

هواشناسی امروزدر شمه، خوزستان

هواشناسی شمه، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.04.2017 17:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 6 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 26° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 6 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 9 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 27° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 11 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شمه
عرض جغرافیایی
30.9978
طول جغرافیایی
49.1229
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6648122

هواشناسی ایران