هواشناسی تل چگاه سفلی

هواشناسی امروزدر تل چگاه سفلی، خوزستان

هواشناسی تل چگاه سفلی، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.10.2016 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
29.10.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
30.10.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
31.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
01.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
02.11.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
03.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 5 m/s
04.11.2016 03:30:00–09:30:24 Rain showers 1 mm 23° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تل چگاه سفلی
عرض جغرافیایی
30.3247
طول جغرافیایی
50.1419
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
45614

هواشناسی ایران