هواشناسی تنگه یک

هواشناسی امروزدر تنگه یک، خوزستان

هواشناسی تنگه یک، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.10.2017 08:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
22.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
23.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
24.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
25.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
26.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
27.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
28.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 33° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تنگه یک
عرض جغرافیایی
30.2241
طول جغرافیایی
48.4614
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
110782

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Tangeh_Yek
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,072 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4211
Total Execution Time  0.4223
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0426   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Tangeh_Yek'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40