هواشناسی تخیت سفلی

هواشناسی امروزدر تخیت سفلی، خوزستان

هواشناسی تخیت سفلی، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 36° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 34° 7 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 37° 5 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 29° 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 34° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 35° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 36° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 35° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 36° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 30° 7 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 36° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s
08.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تخیت سفلی
عرض جغرافیایی
30.7102
طول جغرافیایی
49.0896
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
44901

هواشناسی ایران