هواشناسی یک خیشه

هواشناسی امروزدر یک خیشه، خوزستان

هواشناسی یک خیشه، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.09.2017 19:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
23.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
24.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
25.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
26.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
27.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
28.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
29.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات یک خیشه
عرض جغرافیایی
32.0833333
طول جغرافیایی
49.1666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
111784

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Yek_Khīsheh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,320 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6421
Total Execution Time  0.6427
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0111   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0111   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0265   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0426   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Yek_Khīsheh'  
0.0129   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40