هواشناسی زویه دو

هواشناسی امروزدر زویه دو، خوزستان

هواشناسی زویه دو، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.03.2017 07:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 6 m/s
01.04.2017 00:30:00–06:30:24 Rain showers 3 mm 20° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 22° 3 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
05.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
06.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زویه دو
عرض جغرافیایی
31.7461
طول جغرافیایی
48.8188
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
110903

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Zovīyeh-ye_Do
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,117,952 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0061
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5651
Total Execution Time  0.5713
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0279   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Zovīyeh-ye_Do'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40