هواشناسی Bā_Shahsavār

هواشناسی امروزدر Bā_Shahsavār، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Bā_Shahsavār، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.03.2017 18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
02.03.2017 00:30:00–06:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
03.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
04.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
05.03.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 5 mm 14° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 5 mm 12° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
06.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
07.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
08.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Bā_Shahsavār
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران