هواشناسی Bādemgūn-e_‘Olyā

هواشناسی امروزدر Bādemgūn-e_‘Olyā، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Bādemgūn-e_‘Olyā، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.02.2018 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 2 mm 13° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 2 mm 13° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain showers 2 mm 1 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Rain 4 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain <1 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain showers 8 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 4 mm 2 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Heavy rain showers 22 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Bādemgūn-e_‘Olyā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Bādemgūn-e_‘Olyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,588 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9677
Total Execution Time  0.9684
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0102   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Bādemgūn-e_‘Olyā'  
0.1922   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Bādemgūn-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.1325   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Bādemgūn-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40