هواشناسی Bafā’ī

هواشناسی امروزدر Bafā’ī، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Bafā’ī، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.02.2017 21:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
23.02.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy snow 5 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy snow 5 mm 1 m/s
24.02.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
25.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
26.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
27.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
01.03.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy rain 5 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy sleet 15 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 6 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Light sleet <1 mm 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Bafā’ī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Bafā’ī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,002,328 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.1778
Total Execution Time  1.1790
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0113   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Bafā’ī'  
0.1895   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Bafā’ī' LIMIT 1  
0.4098   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Bafā’ī' LIMIT 1  
0.0073   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40