هواشناسی Chāleh_Sīseh

هواشناسی امروزدر Chāleh_Sīseh، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Chāleh_Sīseh، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.09.2017 23:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
21.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
22.09.2017 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
23.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
24.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
25.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
26.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
27.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Chāleh_Sīseh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Chāleh_Sīseh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,112,928 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0054
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.1255
Total Execution Time  1.1310
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0100   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0037   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0077   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Chāleh_Sīseh'  
0.1153   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Chāleh_Sīseh' LIMIT 1  
0.1502   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Chāleh_Sīseh' LIMIT 1  
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40