هواشناسی Cham_Shahrū

هواشناسی امروزدر Cham_Shahrū، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Cham_Shahrū، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.01.2018 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
23.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 19° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
24.01.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
25.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 22° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
26.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 2 mm 20° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
27.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 12° 2 m/s
28.01.2018 03:30:00–09:30:24 Rain showers 4 mm 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
29.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Cham_Shahrū
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Cham_Shahrū
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,920 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7427
Total Execution Time  0.7434
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0130   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Cham_Shahrū'  
0.1423   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Cham_Shahrū' LIMIT 1  
0.1682   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Cham_Shahrū' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40