هواشناسی Darreh_Kānī_Khānī

هواشناسی امروزدر Darreh_Kānī_Khānī، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Darreh_Kānī_Khānī، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.09.2018 23:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
20.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
21.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 28° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
22.09.2018 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
23.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 25° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
24.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
25.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 23° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
26.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 22° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Darreh_Kānī_Khānī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Darreh_Kānī_Khānī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,352 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7088
Total Execution Time  0.7096
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0099   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Darreh_Kānī_Khānī'  
0.1322   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Darreh_Kānī_Khānī' LIMIT 1  
0.1311   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Darreh_Kānī_Khānī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40