هواشناسی Delī_Bejak

هواشناسی امروزدر Delī_Bejak، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Delī_Bejak، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
10.12.2016 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
11.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
12.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
13.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
14.12.2016 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain showers 3 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow showers 4 mm 2 m/s
15.12.2016 03:30:00–09:30:24 Rain 4 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 6 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy sleet 24 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 4 mm 3 m/s
16.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -8° 2 m/s
17.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -8° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Delī_Bejak
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Delī_Bejak
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,512 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8113
Total Execution Time  0.8120
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0104   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0104   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0100   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0126   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0095   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0165   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Delī_Bejak'  
0.2047   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Delī_Bejak' LIMIT 1  
0.1307   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Delī_Bejak' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40