هواشناسی Emāmzādeh_Seh_Tan

هواشناسی امروزدر Emāmzādeh_Seh_Tan، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Emāmzādeh_Seh_Tan، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.04.2017 10:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 28° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 29° 4 m/s
27.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
28.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 24° 1 m/s
29.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 30° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 24° 2 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 28° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 23° 1 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Emāmzādeh_Seh_Tan
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران