هواشناسی Gol_Dīg

هواشناسی امروزدر Gol_Dīg، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Gol_Dīg، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.05.2017 05:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 22° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 23° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain showers <1 mm 17° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain <1 mm 24° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 19° 2 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 17° 1 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain showers <1 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain showers 5 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 2 mm 22° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
08.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 23° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 23° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Gol_Dīg
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Gol_Dīg
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,424 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8580
Total Execution Time  0.8586
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0074   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Gol_Dīg'  
0.1148   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Gol_Dīg' LIMIT 1  
0.1185   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Gol_Dīg' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40