هواشناسی Gol_Espīd

هواشناسی امروزدر Gol_Espīd، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Gol_Espīd، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.02.2018 21:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
24.02.2018 00:30:00–06:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 6 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy sleet 11 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy sleet 6 mm 2 m/s
25.02.2018 00:30:00–06:30:24 Sleet 1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Sleet showers 1 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain <1 mm -1° 2 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Sleet 3 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 4 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy snow 5 mm 1 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -2° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Heavy rain 5 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 1 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Gol_Espīd
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Gol_Espīd
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,004 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0012
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7509
Total Execution Time  0.7522
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0124   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Gol_Espīd'  
0.1748   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Gol_Espīd' LIMIT 1  
0.1559   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Gol_Espīd' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40