هواشناسی Kūh-e_Karīk

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Karīk، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Kūh-e_Karīk، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.04.2017 23:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 10° 1 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 18° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 18° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 11° 2 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 3 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Karīk
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Kūh-e_Karīk
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,944,400 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7999
Total Execution Time  0.8006
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0075   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Kūh-e_Karīk'  
0.1162   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Karīk' LIMIT 1  
0.1158   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Karīk' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40