هواشناسی Qabr-e_Qeyşar_(1)

هواشناسی امروزدر Qabr-e_Qeyşar_(1)، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Qabr-e_Qeyşar_(1)، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد

Det oppstod en feil mens værdata ble forsøkt hentet fra yr.no. Teknisk info: Parsing av XML feilet.

تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qabr-e_Qeyşar_(1)
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران