هواشناسی رودخانه تلخ آب

هواشناسی امروزدر رودخانه تلخ آب، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی رودخانه تلخ آب، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.08.2017 15:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 45° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 42° 5 m/s
20.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 43° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 40° 4 m/s
21.08.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 33° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 39° 5 m/s
22.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
25.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
26.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانه تلخ آب
عرض جغرافیایی
30.3014
طول جغرافیایی
50.72
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6663358

هواشناسی ایران