هواشناسی Sar_Āb_Bīz-e_Pā’īn

هواشناسی امروزدر Sar_Āb_Bīz-e_Pā’īn، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Sar_Āb_Bīz-e_Pā’īn، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.04.2017 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 29° 2 m/s
27.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 30° 3 m/s
28.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 3 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 23° 2 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sar_Āb_Bīz-e_Pā’īn
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران