هواشناسی Sar_Sūr

هواشناسی امروزدر Sar_Sūr، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Sar_Sūr، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.02.2018 05:30:00–06:30:24 Rain <1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 13° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 3 mm 1 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Rain showers 4 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 14° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
24.02.2018 00:30:00–06:30:24 Light rain showers <1 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 2 mm 13° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 2 mm 12° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 5 mm 1 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 1 mm 10° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 14° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Heavy rain 17 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain showers 16 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sar_Sūr
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Sar_Sūr
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,700 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0016
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7530
Total Execution Time  0.7546
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0153   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Sar_Sūr'  
0.1662   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sar_Sūr' LIMIT 1  
0.1377   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Sar_Sūr' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40