هواشناسی Tālī_Shāhī

هواشناسی امروزدر Tālī_Shāhī، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Tālī_Shāhī، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.04.2018 18:30:00–24:30:24 Light rain showers <1 mm 21° 4 m/s
23.04.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 12 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 16 mm 11° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain 19 mm 13° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain 8 mm 12° 3 m/s
24.04.2018 00:30:00–06:30:24 Rain showers 1 mm 10° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 12° 2 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 2 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Rain showers 2 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Tālī_Shāhī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Tālī_Shāhī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,112,916 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0053
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8100
Total Execution Time  0.8154
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0106   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0227   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Tālī_Shāhī'  
0.2128   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Tālī_Shāhī' LIMIT 1  
0.1300   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Tālī_Shāhī' LIMIT 1  
0.0016   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40