هواشناسی Tall_Seyyed_Fakhr_Aḩmad

هواشناسی امروزدر Tall_Seyyed_Fakhr_Aḩmad، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Tall_Seyyed_Fakhr_Aḩmad، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.10.2016 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
27.10.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 20° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
28.10.2016 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
29.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 0 m/s
30.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
31.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
01.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
02.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Tall_Seyyed_Fakhr_Aḩmad
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Tall_Seyyed_Fakhr_Aḩmad
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,100,768 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0196
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8043
Total Execution Time  0.8240
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0278   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0054   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0011   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0157   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Tall_Seyyed_Fakhr_Aḩmad'  
0.1963   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Tall_Seyyed_Fakhr_Aḩmad' LIMIT 1  
0.1509   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Tall_Seyyed_Fakhr_Aḩmad' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40