دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی یاسوج - پيش بینی چهارده روزه هواى یاسوج، كهگيلويه و بوير احمدی 

 • چهارشنبه

  06 مهر

  بیشینهکمینه
  20 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:20
 • سه شنبه

  05 مهر

  بیشینهکمینه
  21 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:21
 • دوشنبه

  04 مهر

  بیشینهکمینه
  22 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:22
 • یکشنبه

  03 آبان

  بیشینهکمینه
  22 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:23
 • شنبه

  02 آبان

  بیشینهکمینه
  21 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:24
 • آدینه

  01 آبان

  بیشینهکمینه
  21 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:25
 • پنجشنبه

  30 مهر

  بیشینهکمینه
  16 °7 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:26
 • فردا

  29 مهر

  بیشینهکمینه
  17 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:27
 • امروز

  28 مهر

  بیشینهکمینه
  20 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  09:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:28
 • هواشناسی یاسوج  نقشه یاسوج
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Yasuj , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Yasuj , iran