دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی یاسوج - پيش بینی چهارده روزه هواى یاسوج، كهگيلويه و بوير احمدی 

 • دوشنبه

  07 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:40
 • یکشنبه

  06 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:39
 • شنبه

  05 فروردین

  بیشینهکمینه
  22 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:39
 • آدینه

  04 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  19 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:25
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:38
 • پنجشنبه

  03 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  18 °11 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:26
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:37
 • چهارشنبه

  02 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  20 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:27
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:37
 • سه شنبه

  01 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  21 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:36
 • فردا

  31 فروردین

  بیشینهکمینه
  21 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:35
 • امروز

  30 فروردین

  بیشینهکمینه
  13 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:35
 • هواشناسی یاسوج  نقشه یاسوج
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Yasuj , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Yasuj , iran