هواشناسی باخرم سفلى

هواشناسی امروزدر باخرم سفلى، كردستان

هواشناسی باخرم سفلى، كردستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
02.07.2020 14:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 27° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
03.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
05.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
06.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 30° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 32° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 28° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات باخرم سفلى
عرض جغرافیایی
34.9715
طول جغرافیایی
47.1525
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
821

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners