هواشناسی چم نرگسله

هواشناسی امروزدر چم نرگسله، كردستان

هواشناسی چم نرگسله، كردستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.05.2019 14:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
22.05.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
23.05.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 5 m/s
24.05.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
25.05.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 23° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
26.05.2019 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
27.05.2019 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
28.05.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چم نرگسله
عرض جغرافیایی
35.7809
طول جغرافیایی
46.6477
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1772

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners