هواشناسی دكل هلتوشان

هواشناسی امروزدر دكل هلتوشان، كردستان

هواشناسی دكل هلتوشان، كردستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
02.07.2020 15:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
03.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 27° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
05.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
06.07.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دكل هلتوشان
عرض جغرافیایی
34.9166667
طول جغرافیایی
46.9833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
803

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners